Şuan dolaşımdaki her ABD dolarının  üzerinde belirli kişilerin resimleri mevcuttur. Tıpkı Türk Lirası’nda olduğu gibi. ABD’nin kağıt dolarlarının üzerinde genelde ABD başkanları ve ABD’nin kurucu ataları bulunmaktadır. Eskiden resimlerin hepsi erkeklere aitti ancak 2016 yılında yapılan bir değişiklik ile kağıt dolarların üzerinde Harriet Tubman’da kullanılması düşünülmektedir.

TopluBilgi olarak bu yazımızda ABD’nin kağıt dolarlarının üzerinde hangi figürlerin yer aldığına değineceğiz.

1 Dolar – Goergia Washington

ABD’nin ilk cumhurbaşkanı olan George Washington’un yüzü, 1 dolarlık kağıt paralarda görünüyor.

ABD’de kullanımda olan 1 Dolar’lık kağıt paralarda neredeyse tüm ABD tarafından bilinen ve ABD’nin ilk cumhurbaşkanı olan George Washington bulunmaktadır. Ancak bu her zaman böyle değildi. 1 Dolarlık kağıt paralar ilk defa 1862 yılında basılmaya başlandı ama o dönem paralarda George Washington’un resmi değil Hazine Sekreteri olan Salmon P. Chase’in resmi vardı. Washington’un yüzü ilk olarak 1869’da 1 dolarlık kağıt paralarda göründü.

2 Dolar – Thomas Jefferson

Amerika Birleşik Devletleri’nin üçüncü başkanı Thomas Jefferson’ın yüzü 2 dolarlık banknot üzerinde

ABD’nin 3. başkanı olan Thomas Jefferson’da 2 dolarlık kağıt paraların ön yüzünde yer alıyor. Ancak tıpkı 1 dolarda olduğu gibi 2 doların da ön yüzünde ilk önce Jefferson yoktu. 1862 yılında basılan ilk 2 dolarlarda ABD’nin kurucu atalarından olan ve aynı zamanda ABD’nin ilk Hazine Bakanı olan Alexander Hamilton’un resmi vardı. 1869 yılında basılan yeni 2 dolarlarda Thomas Jefferson kullanılmaya başlandı.

5 Dolar – Abraham Lincoln

Başkan Abraham Lincoln’in yüzü 5 dolarlık banknot üzerinde görünür.

Bugün piyasada bulunan 5 dolarların üzerinde Dünya genelinde de oldukça bilinen ABD’nin 16. başkanı olan Abraham Lincoln’ün resmi bulunmaktadır. İlk önce 1914 yılında yılında basıldı, tarih içinde çeşitli şekillerde revize edilse de üzerinde hep Lincoln’ün resmi bulunuyordu.

10 Dolar – Alexander Hamilton

ABD’nin Kurucu atalarından biri olan Alexander Hamilton’ın yüzü 10 dolarlık banknotta görünür.

ABD’nin kurucu atalarından olan aynı zamande eski Hazine Bakanı olan Alexander Hamilton piyasada bulunan 10 dolarların üzerinde yer almaktadır. İlk 10 dolarların üzerinde Başkan Andrew Jackson’un yüzü olmasına rağmen 1929 yılında revize edilerek yeni çıkarılan 10 dolarlar üzerinde Alexander Hamilton’un resmi kullanılmaya başlandı.

20 Dolar – Andrew Jackson

20 Dolarlık banknotların üzerinde Andrew Jackson görülmektedir. 2020 yılında Jackson yerine Harriet Tubman’ın fotoğrafının kullanılması planlanmaktadır.

1914 yılında 10 dolar kağıt paranın üzerinde Andrew Jackson’ın resmi vardı. Ancak yukarıda da bahsedildiği gibi Alexander Hamilton 10 dolarların üzerinde yer alınca 1929 tarihinde yapılan değişiklikler sonucu Andrew Jackson 20 dolarların üzerinde yer aldı. 1929 tarihinden önce 20 doların üzerinde Başkan Grover Cleveland’ın yüzü vardı.

50 Dolar – Ulysses S. Grant

Başkan Bill Ulysses S. Grant’in yüzü, 50 dolarlık banknot üzerinde görülmektedir.

Her ne kadar ABD vatandaşı olmayanlar tarafından çok bilinmese de ve kendi ülkesinde başkanlık ettiği dönemde sıkça yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya kalsa da Ulysses S. Grant özellikle ABD iç savaşı döneminde gösterdiği başarılarıyla hem başkan olmuş hem de 50 dolar kağıt paranın üzerinde yer almıştır.

100 Dolar – Benjamin Franklin

ABD’nin Kurucu atalarından olan Benjamin Franklin, 100 dolarlık banknotlarda yer almaktadır

Piyasada dolaşımda bulunan en yüksek ABD kağıt parası 100 dolardır. Buna oldukça aşinayız ve üzerinde hem bir mucit hem de ABD’nin kurucu atalarından biri olan Benjamin Franklin’in fotoğrafı olduğunu biliyoruz. Franklin’in yüzü ilk kez hükümet tarafından 1914’de yayınlanan tasarıdan sonra 100 doların üzerinde göründü.

500 Dolar – William McKinley

Başkan William McKinley’in yüzü 500 dolarlık banknot üzerinde görünüyor.

Her ne kadar serbest olarak dolaşan 500 dolar görünmese de aslında 1969 yılına kadar 500 dolar mevcuttu. 500 doların üzerinde ABD’nin öldürülmüş başkanlarından biri olan William McKinley’in yüzü bulunuyordu. 500 dolarlar en son 1945 yılında basıldı. Daha sonra hiç basılmadı bunun yanı sıra 1969 yılına kadar kullanılırken Fed ve ABD hazinesi kullanım eksikliğinden dolayı 500 Dolar’lık paranın kullanımını durdurdu.

1,000 Dolar – Grover Cleveland

Başkan Grover Cleveland’ın yüzü 1000 dolarlık banknot üzerinde görünüyor.

Bir diğer kullanılmayan para ise 1000 dolarlık olanlardır. Bunların da yüzünde ABD başkanı olan Grover Cleveland resmi kullanılmıştır. Aslında başkan Cleveland ilk defa 20 dolar üzerinde yer alırken yapılan değişiklik sonucu 1000 dolarlık paralarda kullanılmıştır. Ancak tıpkı 500 dolarda olduğu gibi en son 1945 yılında basılmış ve 1969 yılında ise Fed ve Hazine 1000 doların kullanımını durdurmuştur.

5,000 Dolar – James Madison

Başkan James Madison’un yüzü 5000 dolarlık banknotta göründü.

Başkan James Madison’un yüzü 5000 dolarlık banknotta yer almaktadır. İlk defa 1918 tarihinde basılmış olsa da diğer yüksek meblağlarda olduğu gibi en son 1945 yılında basılıp 1969 yılında kullanımı durdurulmuştur.

10,000 Dolar – Salmon P. Chase

Eski Hazine Sekreteri Salmon P. Chase’in yüzü 10,000 dolarlık banknot üzerinde görünüyor.

Bir zamanlar ABD Hazine bakanı olan Salmon P. Chase ilk olarak 1 dolarlık banknotların üzerinde yer alıyordu. Ancak daha sonra yapılan değişiklikler ile ilk defa 1918 yılında basılmış olan 10,000 dolarlık banknotlarda yer aldı. Yine Fed ve Hazine tarafından 1969 yılında kullanımı durdurulan paralar arasında yer almaktadır.

100,000 Dolar – Woodrow Wilson

Başkan Woodrow Wilson’ın yüzü 100.000 dolarlık banknotta görülüyor.

Evet, banknot olarak 100,000 Dolar diye bir şey var.  Fakat “altın sertifika” olarak bilinen adı yalnızca Federal Rezerv Bankaları tarafından kullanıldı ve hiçbir zaman halk arasında dolaşıma girmedi. Aslında elinizde tutacağınız bir para değildir ancak olurda fotoğraflarda ya da müzelerde üzerinde ABD başkanı Woodrow Wilson görürseniz 100,000 dolar olduğunu unutmayın.