Kimyasal Sembol ve Kimyasal Formül Nedir?

İçindekiler

Kimyasal Sembol Nedir?

Kimyasal sembol, belirli bir kimyasal elementi tanımlayan bir koddur. Her farklı kimyasal elementin, elemanı ifade eden belirli bir sembolü vardır. Ayrıca bazı fonksiyonel gruplar için kimyasal semboller verebiliriz. Örneğin, “Me” bir metil grubunun sembolüdür ve “ph” bir fenil grubunun simgesidir. Elementlerin periyodik tablosu, elementler için kullandığımız tüm kimyasal sembolleri gösterir. Her bir sembolün, her bir elementin atom numarası (üst simge) ve kütle numarası (alt simge) veren her bir sembole eklenmiş altyazıları vardır.

Bir elemanın izotopları (aynı elementin atomları aynı sayıda fakat farklı kütle sayılarına sahip) sahipse, onları sembol veya atom numarası değil, sembol ve atom numarası olduğu için sadece kütle numarasına bakarak tanımlayabiliriz.  Aşağıdaki periyodik tablo, her kimyasal elementin kimyasal sembolünü gösterir.

Kimyasal Formül Nedir?

Kimyasal formül, kimyasal bir bileşimde bulunan kimyasal elementleri ve her bir eleman arasındaki oranları gösteren formüldür. Kimyasal formül kimyasal semboller, sayılar ve bazen parantez vb. Gibi başka semboller içerir. Bu, bileşiğin adı değildir. Bu nedenle, hiçbir sözleri yoktur. Ayrıca, bileşiğin kimyasal yapısını göstermez.

Ayrıca, molekülün atomları arasında bulunan kimyasal bağların türünü de belirleyemeyiz. Bir moleküler formül, atomlar arasındaki gerçek oranı gösterirken, ampirik formül atomlar arasındaki en düşük oranı gösterir. Yandaki gibi:

Kimyasal Formül ve Kimyasal Sembol Arasındaki Fark

Kimyasal bir sembol, belirli bir kimyasal elementi tanımlayan bir koddur. Bu atom numarası ve kütle numarası gibi diğer sembollerle ilişkilendirir. Kimyasal formül, kimyasal bir bileşimde bulunan kimyasal elementleri ve her bir eleman arasındaki oranları gösteren formüldür. Bu, tire, parantez, artı ve eksi semboller vb. Gibi diğer sembollerle ilişkilendirilir. Bu, kimyasal sembol ve kimyasal formül arasındaki ana farktır.