Kitin ve Selüloz Arasındaki Farklar ve Benzerlikler

Kitin ve Selüloz Arasındaki Ana Fark

Selüloz ve kitin doğada bulunan iki yapısal polimeridir. Selüloz, D-glikoz monomerlerinin doğrusal zincirlerinden yapılmış bir polisakkarittir . Kitin, N-asetilglukozaminler olarak bilinen glikoz türevleri olan modifiye edilmiş glikoz monomerlerden oluşan bir organik bileşiktir. Selüloz, dünyada bulunan en bol organik polimerdir. Kitin, dünyadaki bolluğu açısından selülozdan sonra gelir. Selüloz ve kitin arasındaki en önemli fark , selülozun bitki hücrelerinin birincil hücre duvarlarında önemli yapısal polimer olması ve kitin ise fungal hücre duvarında bulunan ana yapısal polimer olmasıdır.

Kitin Nedir? Kitin Yapısı Nasıldır? Ne İçin Kullanılır?

Kitin, N-asetilglukozaminler olarak adlandırılan modifiye glikoz monomerlerden oluşan bir polimerdir. Bol miktarda selüloza göre ikinci olan bol bir yapısal polimerdir. Kitin mantar hücre duvarlarında, eklembacaklılar ve böceklerde bolca bulunmaktadır.  Kitin kimyasal formülü (C8 H 13 O 5 N) n. Albert Hofmann, 1929’da kitin yapısını belirledi. Kitin, organizmaları güçlendirmeye ve korumaya katkıda bulunan dallanmamış bir yapısal polisakkarittir.

Kitin’in Yapısı

Yapısal ve koruyucu işlevleri haricinde, kitin çeşitli işlevlere sahiptir. Kitin, atık su arıtımında topaklayıcı bir madde olarak işlev görür, yara iyileştirici bir ajan olarak görev yapar, gıdalar ve ilaçlar için bir koyulaştırıcı ve dengeleyici olarak görev yapar. Ayrıca kitinler, kağıtlar için boyalar, yapıştırıcılar, boyutlandırma ve güçlendirme maddelerinde kullanılır.

Selüloz Nedir? Selüloz’un Yapısı Nasıldır? Ne İçin Kullanılır?

Selüloz, dünyadaki en bol organik polimerdir. Yüzlerce ile binlerce doğrusal zincirden (dalsız) oluşan D-glikoz monomerleri içeren bir polisakkarittir. Yapısal bir organik bileşiktir. Selüloz, bitkiler için sağlamlık sağlamak için bitki hücrelerinin birincil hücre duvarında yaygın olarak bulunur. Selüloz, bitki yapraklarının, köklerinin ve saplarının kuvvet ve tokluğundan sorumlu kilit yapısal bileşiktir. Ayrıca alglerde ve oomycetlerde selüloz bulunur. Selülozun kimyasal formül (C 6 , H 10 O 5 ) n . Ve ilk olarak 1834’te Fransız kimyager Anselme Payen tarafından izole edildi.

Selüloz Lifleri

Selüloz karmaşık bir polimer olduğundan, insan dahil çoğu hayvan selülozu özümseyemez. Yalnızca otoburlar , özel sindirim suları nedeniyle selülozun kolayca sindirilmesine muktedirdir. Selüloz sintazı, selülozu bitkiler içine sentezleyen enzimdir. Ahşap, pamuk ve kağıt selüloz açısından zengindir. Selüloz, diyetimizde insan sağlığını etkileyen önemli bir lif kaynağıdır. Bazı bakteriler biyofilmlerin ve hücre agregasyonunun oluşumu için selüloz üretir.

Kitin ve Selüloz Arasındaki Benzerlikler Nelerdir?

  • Kitin ve selülozun her ikisi de glikoz monomerlerden yapılır.
  • Her ikisi de yapısal polimerlerdir.
  • Her ikisi de doğrusal polimerlerdir.
  • Her ikisi de polisakkaritlerdir.
  • Her ikisi de fiber oluşturucudur.
  • Kitin ve selüloz suda çözünmez.

Kitin ve Selüloz Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kitin ve Selüloz
Kitin modifiye glikoz monomerlerden yapılmış bir yapısal organik polimerdir. Selüloz, doğrusal glikoz monomerler zincirlerinden oluşan bir yapısal organik polimerdir.
Kimyasal formül
Kitin’in kimyasal formül (Cı- 8 , H 13 O 5 N) n Selülozun kimyasal formül (C 6 , H 10 O5 ) n.
Polimer Tipi
Kitin, N-asetilglukozaminin (glukoz türevi) bir polimeridir. Selüloz glikozun bir polimeridir.
Bulundukları Yerler
Kitin esas olarak mantarların hücre duvarlarında ve eklembacaklıların ve yumuşakçaların dış iskeletinde bulunur . Selüloz ağırlıklı olarak bitki hücrelerinin hücre duvarlarında bulunur.
Bolluk Karşılaştırması
Kitin, selülozlardan daha az miktarda bulunur. Selüloz, dünyadaki en bol organik bileşiktir.
Amil grubu
Kitin, glikoz molekülünde bir ikame olarak bir amil grubuna sahiptir. Selüloz glikoz molekülünde bir hidroksil grubuna sahiptir.
Azot Molekülleri 
Kitin’in  yapısında azot molekülleri vardır. Selüloz yapısında azot içermez
 Sertlik ve Stabilite
Kitin selülozdan daha sert ve dayanıklıdır.  Selüloz, kitinden daha az sert ve dayanıklıdır.