Kızıl Deniz Hakkında Bilmeniz Gereken Bilgiler

Kızıl Deniz, ismini renklerden alan Dünya’daki 4 denizden biridir. Diğerleri ise daha önce bahsettiğimiz Beyaz Deniz, Sarı Deniz ve Karadeniz’dir. Bu makalemizde Kızıl Deniz hakkında, denizin bulunduğu bölge, denizin tarihi, ekosistemi gibi bazı bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Kızıl Deniz Hakkında Bilgiler (1-5)

Kızıl Deniz, aynı zamanda Eritre Denizi olarak adlandırılır. Hint Okyanusu’nun bir girişi (kıyı şeridinin çoğunlukla uzun ve dar olan ve deniz suyu bedenine açılan) Afrika ve Asya arasında mevcut.

 • Kızıldeniz, Bab el Mandeb boğazı ve Aden Körfezi aracılığıyla Hint Okyanusu’na bağlanır. Sina Yarımadası, Süveyş Körfezi (Süveyş Kanalı’na giden) ve Akabe Körfezi Kızıl Deniz’in kuzey tarafına doğru uzanmaktadır.
 • Kızıldeniz, Suudi Arabistan, Yemen, Ürdün, İsrail (doğu tarafı) ve Eritre, Mısır, Sudan ve Cibuti (batıda) gibi birçok ülkeyle sınırını paylaşmaktadır.
 • Kızıldeniz’in uzunluğu 2.250 kilometredir. Genişliği ise 355 kilometredir (Kızıl Deniz’in en geniş noktası).
 • 438.000 kilometrekarelik bir yüzey alanına sahip olan Kızıldeniz’in suyunun hacmi yaklaşık 56.000 kübik mil veya 233.000 kübik kilometredir.

Kızıl Deniz Hakkında Bilgiler (6-10)

Kızıldeniz’in ortalama derinliği  490 metredir. Suakin Çukuru, Kızıldeniz’in en derin noktasıdır ve 3,040 metre derinliğidir. Ancak, Kızıldeniz’in yaklaşık % 40’ı sığdır (100 metre altı) ve % 25’i sadece 50 metre derinliğe sahiptir. Denizin sadece % 15’i  1000 metre derinliğinin üzerindedir.

 • Kızıldeniz’in bu sığ bölgelerinde birçok deniz yaşamı formu ve mercan görülmektedir. Denizde 200 sert ve yumuşak mercan ve bin omurgasız türü bulunmaktadır.
 • Kızıl Deniz kelimesinin kökeni Yunanca Erythra Thalassa kelimesinden gelmektedir. Suyun yüzeyine yakın bir yerde bulunan Trichodesmium erythraeum isimli kırmızı renkli siyanobakterinin bulunması nedeniyle kırmızı görünüğ Kızıl ismini almıştır.
 • Diğer bazı modern akademisyenler Kızıl’ın, Karadeniz’in Karadeniz’deki kuzey yönünü belirttiği gibi güney yönünü gösterdiğine inanırlar. Bu teorinin temeli, Asya dillerinin yönleri belirtmek için renklerin adlarını kullanmasıdır.
 • Eski çağlarda Kızıl Deniz, Mare Mekke yani Mekke Denizi ve Arabistan Körfezi veya Sinus Arabus olarak bilinirdi.

Kızıl Deniz Hakkında Bilgiler (11-15)

Mısırlılar Kızıl Deniz’in ilk kaşifleri olduğuna inanılıyordu. Bu, MÖ 2500 ve MÖ 1500’lere kadar uzanmaktadır. MÖ 6. yüzyılda Darius (Pers Kralı) Nil’den Suveyş’e kadar bir kanal yaptırdı. Büyük İskender ise Kızıldeniz’i Hint Okyanusu’na askeri seferler göndermek için kullandı.

 • Erythrean Denizinin Periplusu Kızıldeniz, limanları ve güzergâhları hakkında aşırı detaylar verir. Aynı zamanda Kızıldeniz üzerinden Hindistan’a doğrudan bir rota bulan Hippalus’tan (Yunan gezgin) bahseder. Romalılar ticaret amacıyla Kızıl Deniz’i kullandılar.
 • Orta çağlarda, baharat ticareti için Kızıldeniz kullanılmıştır. Süveyş Kanalı 1869 yılında açıldı. 1967’den 1975’e kadar tekrar kapatıldı. Dünya deniz ticaretinin % 7,5’i kanaldan geçiyor (2015 verileri itibariyle).
 • Kızıldeniz suları, Aden Körfezi üzerinden Hint Okyanusu ve Arap Denizi suları ile değiş tokuş edilir. Kızıldeniz, yüksek buharlaşması nedeniyle dünyanın en tuzlu denizlerinden biridir. Yüksek yüzey sıcaklıklarından dolayı dünyanın en sıcak denizlerinden biridir.
 • Yaz aylarında Kızıldeniz sıcaklığı yaklaşık 26 ° C  (kuzey tarafı) ve 30 ° C’dir (güney tarafı). Sıcaklık, kış aylarında sadece 2 ° C düşer. Genel sıcaklık 22 ° C’dir. Yağış burada aşırı derecede düşüktür.

Kızıl Deniz Hakkında Bilgiler (16-20)

Kızıldeniz’in Tuzluluğu (ortalama% 4 -% 3.6, güneyde% 4.1 ve kuzeyde% 4.1) dünya ortalamasından (% 3,5) daha yüksektir, çünkü yüksek buharlaşma vardır, fakat çok daha az yağışlıdır.

 • Kuzey ve güney yönlerinde 2 ila 3 feet yüksekliğindeki düşük gelgitler görülür ve orta Kızıl Deniz’de neredeyse hiç gelgit olmadığı söylenebilir.
 • Arabistan, Afrika Boynuzu’ndan Kızıl Deniz Riftiyle ayrıldığında Kızıl Deniz kuruldu. Bu yarık Eosen’de (56 ila 34 milyon yıl önce) başlamış ve Oligosen’de (34 ila 23 milyon yıl önce) hızını artırmıştır.
 • Kızıl Deniz hala genişliyor. John Tuzo Wilson’un modeline inanılacak olursak, Kızıldeniz bir okyanus haline gelebilir.
 • Tersiyer döneminde, Bab el Mandeb kapandı ve Kızıldeniz tamamen buharlaşarak, tuz zemini olan kuru ve sıcak bir araziye döndü. Orta Kızıl Deniz’de ve Bab el Mandeb yakınlarında birçok volkanik ada görülüyor. Yemen’in sahip olduğu iki yeni ada kuruldu (2011 ve 2013). Bu adalar Zubair Takımadaları adı altında tanıtıldı.

Kızıl Deniz Hakkında Bilgiler (21-25)

 • Kızıldeniz’de dolomit, alçı, siderit, pirit gibi bir çok mineral izine rastlanmıştır.
 • Kızıldeniz’de 1.200 balık türü yaşar ve bunları n% 10’u endemiktir (yalnızca belirli bir yerde bulunur ve başka hiçbir yerde yoktur). Doğu tarafında Kızıldeniz kıyıları boyunca 2000 km mercan kayalığı görülür. Yaklaşık 5000 ila 7000 yaşındadır ve 44 tür köpekbalığı içeren Kızıldeniz’in bazı balıkları tarafından ziyaret edilmektedir.
 • Bu offshore resif oluşumları klasik veya Darwinist mercan resif formasyonuna uygun değildir. Mercan resiflerinin oluşumu, bölgenin tektonik faaliyetlerine dayandırılmaktadır.
 • Orada bulunan nüfusun su ihtiyacını karşılamak için Kızıldeniz kıyısında çok sayıda suyu tuzdan arındırma tesisi bulunmaktadır. Kızıldeniz’den gelen su aynı zamanda çimento fabrikalarında ve petrol rafinerilerinde moderatör olarak kullanılmaktadır.
 • Dünyadaki en gözde dalış noktalarından biridir. Daedalus Reef, Elphinstone Reef, Rocky Island vb. Gibi dalış alanlarına sahiptir. Turistler için ünlü tatil köyleri olan Safaga, Dahab, Taba, El Gouna gibi bölgeler yine Kızıl Deniz’de yer alır.

Kızıl Deniz Hakkında Bilgiler (25-30)

Kızıl Deniz, Küresel 200 ekolojik bölge (WWF’nin koruma için listelediği ekolojik bölgeler) olarak kabul edilir. Kızıldeniz’in kuzey tarafı, güzelliği ve biyoçeşitliliği sayesinde sualtı dünyasının yedi harikasından biri olarak seçilmiştir.

 • Daha önce de bahsettiğimiz gibi Dünya’mız da sadece 4 deniz renk isimlerine sahiptir. Kızıldeniz bunlardan biri. Diğer üç deniz ise Beyaz Deniz, Karadeniz ve Sarı Deniz‘dir.
 • Dünyadaki en kuzeydeki tropikal denizdir.
 • Napoleon’un 1798 yılında Kızıldeniz’i kontrol edip Mısır’ı fethetmeyi denediğini biliyor muydunuz?
 • Kızıldeniz’de 25 ada vardır. Bazıları Zabargad, Giftun, Kardeş Adaları, Rocky’dir.