Metaloidler Nedir? Yarı Metallerin Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

1864 yılında Rus kimyager Dmitri Ivanovich Mendeleev periyodik tabloyu tasarladı. Daha öncede böyle çalışmalar yapılıyordu ancak şuan kullandığımız ve elementlerin atom numarasına göre dizilişi Mendeleev’e aittir. Periyodik tablodaki elementler esasen 3 ana grupta toplanırlar. Bunlar metal olanlar, metal olmayanlar bir de metaloid dediğimiz yeri geldiğinde metal gibi davranıp yeri geldiğinde metal olmayanlar gibi davranan elementler.

TopluBilgi olarak bu makalede “Metaloid Elementler” dediğimiz elementlerin genel olarak fiziksel ve kimyasal özelliklerine bakacağız.

Metaloidlerin Hakkında Kısa Bilgi

Metaloidler aslında periyodik tabloda “Yarı Metaller” olarak adlandırılan gruptur. Yazının girişinde de bahsettiğim gibi kimi zaman metal elementlerin genel özelliklerini göstermelerinden dolayı Yarı Metaller olarak adlandırılırlar. Periyodik tabloda metaller ile ametaller arasında kalan bölgeye yerleştirilmişler.

Metaloidler, Latince kelimelerden türetilmiştir. Metalloids kelimesi Latin kökenli “Metallum” ve Yunan kökenli “Oeides” kelimelerinden türetilmiştir. Metallum tahmin edebileceğiniz gibi Metal anlamına gelirken Oeides kelimesi ise “Benzer” ya da “Tür” anlamına gelmektedir. Yani “metallere benzeyen” anlamındadır.

Metallerden ve metal olmayanlardan, “amfoterik çizgi” olarak bilinen zikzak çizgi ile ayrılırlar. Periyodik tablodaki metaloidler Bor (B), Silikon (Si), Germanyum (Ge), Arsenik (Ar), Antimon (Sb) ve Tellür (Te) ve Polonyum (Po) içerir elementlerini içerir.

Metaloidlerin (Yarı Metallerin) Fiziksel Özellikleri

 • Metaloidler oda sıcaklığında katılardır.
 • Parlaktırlar, yani metaller gibi parlak bir yüzeye sahiptirler.
 • Bazıları doğada esnek bir biçimde bulunabilir.
 • Isı ve elektriğin iletimlerinde iyi oldukları halde metal kadar iyi değildirler. Dolayısıyla, yarı iletkenler olarak da bilinirler.
 • Metaloidler genellikle kırılgandırlar.
 • Bu elementler çoğunlukla birçok allotropik formda bulunurlar. (Allotropik – Uzayda farklı dizilimlere sahip olan elementler)
 • Yoğunlukları genelde zayıf metallerden daha düşük ancak metal olmayanlardan daha yüksektir.
 • Bazı yarı metaller (arseniz ve antimon) bileşiklerde ısıya karşı olan direnci arttırırken bazı yarı metaller (bor, silikon, germanyum, tellürum) ısıya karşı olan direnci azaltır.
 • Anormal derecede entalpi değerleri yüksektir. (Entalpi – Maddenin yapısında depoladığı enerjilerin toplamı)
 • Yarı İletkenler, sıvı haldeyken bile elektriksel iletkenlik gösterirler.

Metaloidlerin (Yarı Metallerin) Kimyasal Özellikleri

 • Metaloidler, metaller ve metal olmayan maddeler arasında ara özellik sahibi olma eğilimindedir. Metaloidlerin bazı genel kimyasal özellikleri aşağıda verilmiştir.
 • Yarı metallerin genel kimyasal davranışı metal olmayan elementlere benzer.
 • Birçok metalloid, çoklu oksidasyon (yükseltgenme) durumlarına veya değerlerine sahiptir. Bununla birlikte, çoğu kimyasal reaksiyonda, ya metaller ya da metal olmayanlar olarak davranabilirler.
 • Metaloidler genellikle amfoterik oksitler oluştururlar. Metaller tarafından oluşturulan oksitler bazik oksitlerken, metal olmayan metaller genelde asitli oksitler oluştururlar.
 • Yarı iletken olan metaloidlerin iyonlaşma enerjisi metallerden daha yüksek ancak ametallerden daha düşüktür.
 • Birçok metaloidin farklı allotropları vardır. Belirli bir metaloid için, onun allotroplarından biri metal olarak tepkimeye girebilir ve diğer allotrop, metal olmayan gibi davranabilir.
 • Kalay, fosfor ve bizmut allotropları sınırda davranış sergiler.
 • Metalloidler suda anyonlar (negatif yüklü iyonlar) oluştururlar.
 • Bu elementler iyonik ve kovalent bağlar oluşturabilirler.
 • Metaloidler için oksidasyon sayısı pozitif veya negatif olabilir.
 • Metaloidler alaşımlar oluşturmak için metallerle reaksiyona girer.
 • Metaloidlerin halojenürleri organik çözücüler içinde çözünür.
 • Metalloidler uçucu olan kovalent hidrürler oluştururlar.
 • Bazı metaloidler (bor, silikon, arsenik ve selenyum), bir metal ile karbon atomları arasında kovalent bağlar içeren bileşikler olan organometalik bileşikler oluşturabilirler.