Nesli Tükenmekte Olan Hayvan: Afrika Orman Fili

Afrika Orman Fili, Afrika kıtasında bulunan Afrika Bush Fili ile akraba sayılır. İkisi de farklı bir fil türünün alt türlerindendir. Ancak arada özellikle fiziksel olarak farklılıklar bulunmaktadır. En belirgin farkları arasında kulakları ve dişleri bulunmaktadır. Afrika Orman Fili’nin daha yuvarlak kulakları mevcuttur. Ayrıca dişleri Afrika Bush Fili’nin dişlerine göre daha düzdür. Bu iki fil türü aynı zamanda farklı ayak tırnaklarıyla da birbirinden ayırt edilebilir. Yakın zamana kadar aynı tür olarak zannedilen bu filler özellikle fiziksel özelliklerin yanı sıra DNA açısından da farklılık arz etmektedir.

Afrika Orman Fili Hakkında Kısa Bilgi
Bilimsel Adı Loksodonta siklotis
Meşei Orta ve Batı Afrika
Ortalama Boyu 2 – 3 Metre
Ortalama Ağırlık 900 – 3000 Kilogram
Tür Memeli
Renk Gri, Kahverengi
En Yüksek Hız 39 Km / s
Ortalama Ömür 60 – 70 Yıl

Afrika Orman Fili’nin Genel Görünüşü

Afrika Orman Fillerinin bir kısmı 4 metreye ulaştığı görülse de genelde 2-3 metre uzunluğundadır. Erkek Afrika Orman Filleri nadiren de olsa 2.5 metreyi geçmektedir. Bu durum onları kara üzerinde yaşayan en büyük memeliler sınıfına yerleştirmek için iyi bir değerdir. Büyüklüklerine göre Afrika Orman Fili ortalama olarak 900 kilo ile 3 ton arasında bir ağırlığa sahiptir. Derilerinin rengi kimilerinde kahverengi iken kimilerinde ise gridir. Afrika Orman Fili’nin dişleri 50 ile 100 kg arasında değişmektedir. Bu fillerin arka ayaklarında 4 tırnak ve ön ayaklarında 5 tırnak bulunur. Tıpkı Asya Filleri gibi.

Afrika Orman Fili’nin Yaşam Alanı

Afrika Orman Filleri genel olarak Afrika’nın orta ve batı bölgelerinde yaşarlar. Göçebe sayılabilecek bu filler yemek ve su aramak için genelde otlaklarda sürüler olarak gezerler. Ayrıca Afrika Bush Fili’ne göre daha küçük boyutlarda olması aynı zamanda ormanlarda daha rahat hareket etmesine izin vermektedir. Özellikle doğal yaşam alanları yok edildiği için şimdilerde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak kadar nüfusları azalmıştır.

Afrika Orman Fili’nin Davranış ve Yaşam Tarzı

Afrika Orman Filleri genelde yerdeki yiyecekleri kazıp bulmak için uzun olan dişlerini kullanır. Bu dişler aynı zamanda ağaç kabuklarını soymada ve aslanlar gibi yırtıcı hayvanlarla mücadele etmek için de kullanılabilir. Çiftleşme dönemlerinde özellikle diğer erkek Afrika Orman Filleriyle mücadele etmek için yine bu dişlerden faydalanılıyor.

Afrika Orman Filleri genel olarak sürüler halinde dolaşmaktadır. Nispeten erkekler daha yalnız dolaşır ama yavru ve dişi filler grup olarak kalır. Ayrıca sürünün lideri genelde en yaşlı ve deneyimli dişi fillerdir.

Afrika Orman Filleri düşük frekanslarda sesleri kullanırlar. Birbirleri ile bu şekilde iletişim kurarlar ve en ön taraftan iletilen sesler en arka taraftaki file ulaşır. Sadece kulakları ile duymazlar aynı zamanda yerdeki titreşimleri de ayaklarıyla hissederler.

Afrika Orman Fili’nin Üremesi ve Yaşam Döngüsü

Afrika Orman Filleri’nin dişi ve erkek bireyleri farklı yaşlarda cinsel olgunluğa erişirler. Dişi Afrika Orman Fili yaklaşık 10 – 11 yaşlarında cinsel olgunluğa erişebilir yani üreme olayını gerçekleştirebilir iken erkek olan filler yaklaşık 20 yaşında cinsel olgunluğa erişmektedir.

Afrika Orman Filleri oldukça uzun bir gebelik süresi geçirirler. Genel olarak gebelik süreleri yaklaşık 22 aydır (630 -660 gün) Bu memeliler arasındaki en uzun gebelik sürelerinden biridir. Genelde doğum sırasında tek yavru doğar ancak çok nadir de olsa iki yavru doğurdukları oluyor. Yavru filler annesi ya da sürüde bulunan diğer dişiler tarafından yaklaşık 2 yıl emzirilir. Ayrıca ortalama olarak kendini savununcaya kadar dişi ebeveynin yanında kalır. Bu süre ortalama olarak dişlerinin olgunluğa erişme süresidir.

Afrika Orman Fili’nin Beslenme Alışkanlığı

Afrika Orman Filleri otçul hayvanlardır. Bu da genelde ağaçlar, meyeler, düşük çalılardan ve otlardan beslenirler. Afrika Orman Filleri’nin dişleri ortalama olarak tüm yaşam süresi boyunca 4 – 6 kez değişir. Ortalama ömürleri 60 ile 70 yıldır. Eğer avcılar tarafından öldürülmezse bu süreden sonra yeni dişler çıkaramaz bu yüzden düzgün beslenemeyen filler en son açlıktan ölür.

Afrika Orman Fili’nin Avcıları ve Tehlikeler

Afrika Orman Filleri esasen büyüklükleri nedeniyle doğrudan bir avcı grubun hedefi değildir. Ancak yine de özellikle sürüden ayrılan yavru filler aslan ve sırtlanların avı olabiliyor. Afrika Orman Filleri oldukça uysal hayvanlardır bu yüzden diğer memeliler ve kuşlarla oldukça iyi geçinirler. Ancak ormansızlaşma yüzünden yaşam alanları oldukça daralmış durumda. Üstelik diğer fillere göre Afrika Orman Filleri’nin dişleri daha değerli kabul ediliyor. Bu da kaçak avlanmanın daha da artmasına neden oluyor.

Afrika Orman Filleri “Nesli Tehlikede Olan Türler” arasında yer almaktadır. 1980’li yıllarda yapılan araştırmaya göre 380.000 olan nüfusa sahiptiler. Ancak o zamandan beri onların yaşam alanındaki insan nüfus sayısı 2 katına çıktı. Bugün muhtemelen 200.000’den daha az sayıda Afrika Orman Fili kalmıştır.