Nükleik Asit Nedir? DNA ve RNA Hakkında Bilgi

Nükleik asitler , organizmaların genetik bilgiyi bir nesilden diğerine aktarmalarına izin veren moleküllerdir. İki tip nükleik asit vardır: deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asit (RNA).

Nükleik Asitler (Nükleotit)

Nükleik asitler birbirine bağlı nükleotid monomerlerden oluşur. Nükleotitler üç bölüm içerir:

  1. Azotlu Bir Baz
  2. Beş Karbonlu Şeker
  3. Bir Fosfat Grubu

Nükleotitler, polinükleotit zincirleri oluşturmak için birbirine bağlanır. Nükleotitler, birinin fosfatı ile diğerinin şekeri arasındaki kovalent bağlarla birleştirilir. Bu bağlantılar fosfodiester bağları olarak adlandırılır. Fosfodiester bağlantıları, hem DNA hem de RNA’nın şeker-fosfat omurgasını oluşturur. Nükleik asit dehidrasyon sentezinde, azotlu bazlar bir araya getirilir ve işlemde bir su molekülü kaybolur. İlginç bir şekilde, bazı nükleotidler örnek ATP gibi “bireysel” moleküller olarak önemli hücresel fonksiyonları yerine getirirler.

Deoksiribo Nükleik Asit (DNA)

DNA, tüm hücre fonksiyonlarının performansı için talimatlar içeren hücresel bir moleküldür. Bir hücre bölündüğünde, DNA bir hücre kuşağından kopyalanır ve bir sonraki nesle aktarılır. DNA kromozomlar halinde düzenlenir ve hücrelerimizin çekirdeğinde bulunur. Hücresel aktiviteler için “programatik talimatlar” içerir. Organizmalar yavru ürettiğinde, bu talimatlar DNA’dan geçer. DNA, çift bükümlü çift ​​sarmal şeklinde çift ​​şeritli bir molekül olarak yaygın olarak bulunur. DNA, bir fosfat-deoksiriboz şeker omurgası ve dört azotlu bazdan oluşur: adenin (A), guanin (G), sitozin (C) ve timin (T).

Ribo Nükleik Asit (RNA)

Proteinlerin sentezi için RNA gereklidir. Genetik kod içinde yer alan bilgiler genellikle ortaya çıkan proteinlere DNA’dan RNA’ya geçer. Birkaç farklı tip RNA vardır. Messenger RNA (mRNA) , DNA transkripsiyonu sırasında üretilen DNA mesajının RNA transkript veya RNA kopyasıdır. Messenger RNA, proteinleri oluşturmak için çevrilir. Transferi RNA (tRNA) üç boyutlu bir şekle sahiptir ve protein sentezinde mRNA’nın translasyonu için gereklidir. Ribozomal RNA (rRNA ), ribozomların bir bileşenidir ve aynı zamanda protein sentezinde de rol oynar. MikroRNA’lar (miRNA), gen ekspresyonunu düzenlemeye yardımcı olan küçük RNA’lardır .

RNA genellikle tek iplikçikli bir molekül olarak bulunur. RNA, bir fosfat-riboz şeker omurgası ve nitrojen bazlar olan adenin, guanin, sitozin ve urasilden oluşur.

DNA ve RNA Arasındaki Farklar

Nükleik asitler DNA ve RNA kompozisyonda farklılık gösterir. Farklılıklar şu şekilde sıralanmıştır:

  • DNA – Azotlu Bazlar: Adenin, Guanin, Sitozin ve Timin
    Beş Karbonlu Şeker: Deoksiriboz
  • RNA – Azotlu Bazlar: Adenin, Guanin, Sitozin ve Urasil
    Beş Karbonlu Şeker: Riboz

İlginizi Çekebilecek Benzer Yazılar

İnsan Beyni Hakkında En Tuhaf 10 Bilgi Bu gezegendeki herhangi bir organizma için beynin önemini hafife almak veya küçümsemek söz konusu olamaz. İnsan beyni, dünyadaki diğer beyinlerin aksi...
Bedenlerimize Tam Olarak Hükmedemediğimizin Kanıtları İnsan vücudu, herhangi bir anda etkinleşmesi gereken fonksiyonu bilen karmaşık, iyi yağlanmış bir makinedir. Ve işlevler arasında, kimsenin bilinçli o...
5 Dekstroz ve Dekstroz Salin Arasındaki Fark 5 Dekstroz ve Dekstroz Salin 5 Dekstroz ve Dekstroz salin, damar veya damarlara dağıtılan şeker çözeltileridir. Bu yüzden intravenöz şeker çözeltil...
Tuz Yiyeceklerin Bozulmasını Nasıl Engelliyor? Tuz elbette bir çok şey için kullanılıyor. Kimi kültürlerde omuzdan tuz akıtma iyi şans getirirken bazı insanlar ise sabah yumurtalarına serpmek için ...
Kan Grupları İle İlgili 21 İlginç Bilgi İnsanların kan grupları, onların kişiliği hakkında çeşitli bilgiler verebilir. Bu yazımızda kan gruplarıyla ilgili değişik bilgileri sizlerle payl...