Zerdüştlük Hakkında Bilgi

Zerdüştlük özellikle İran’da (Pers İmparatorluğu) döneminde İslam’dan önce halk arasında benimsenen bir dindir. Halen İran’da Zerdüşt dinine mensup insan görebilmek mümkündür. Aynı şekilde bir zamanlar İran’da olan insanların Hindistan’a gitmesiyle …

Pin It on Pinterest