Periyodik Tablo Nasıl Kullanılır?

Periyodik Tablo çok çeşitli bilgi içerir. Çoğu tabloda öğe sembolleri, atom numarası ve atomik kütle minimumda listelenir. Periyodik tablo, eleman özelliklerinde eğilimleri bir bakışta görebilmeniz için düzenlenmiştir.

TopluBilgi olarak bu makalede Periyodik Tablo’nun nasıl kullanıldığı ve ne tür bilgileri hali hazırda elde edebileceğimizden bahsedeceğiz.

Periyodik Tablo’da Neler Var?

Periyodik tablo, artan atom numarası ve kimyasal özelliklerle düzenlenmiş her element için bilgilendirici hücreler içerir. Her atomun hücresi tipik olarak şunları içerir:

Elementin Simgesi: Semboller elemanın adının kısaltmalarıdır. Bazı durumlarda kısaltma, öğenin Latince adından gelir. Her simge bir veya iki harf uzunluğundadır. Genellikle sembol, öğe adının bir kısaltmasıdır, ancak bazı simgeler öğelerin daha eski adlarına atıfta bulunur (ör. Gümüş için sembol Ag’dır ve eski adıolan argentumuna atıfta bulunur .)

Elementin Atom Numarası: Bu sayı, bu elementin bir atomunun içerdiği protonların sayısıdır. Bir elementi diğerinden ayırt ederken, proton sayısı belirleyici faktördür. Elektronların veya nötronların sayısındaki değişiklikler elementin türünü değiştirmez. Değişen elektron sayısı iyonları  üretirken, nötron sayısını değiştirmek izotopları üretir . Modern periyodik tablo, artan atom numarası sırasına göre düzenlenmiştir.

Elementlerin Atomik Kütlesi: Bu sayı elemanın izotoplarının ağırlıklı ortalama bir kütlesidir. Mendeleev’in orijinal periyodik tablosu atomik kütleye göre düzenlenmişti.

Elementin Adı: Pek çok periyodik tablo, elemanlar için tüm sembolleri hatırlayamayanlara yardımcı olacak adı içerecektir.

Yatay satırlara periyot denir . Her periyot, o elementin elektronlarının taban durumunda en yüksek enerji düzeyini belirtir.

Dikey sütunlara gruplar denir . Bir gruptaki her bir element aynı sayıda değerlik elektronuna sahiptir ve tipik olarak diğer elementlerle yapıştıklarında benzer bir şekilde davranırlar. Alt iki sıra, lantanidler ve aktinitler, hepsi 3B grubuna aittir ve ayrı olarak listelenmiştir.

Pek çok periyodik tablo, farklı öğe türleri için farklı renkler kullanarak öğe türlerini tanımlar. Bunlar, Alkali Metal, Alkalin, Lantanit, Aktinit, Geçiş Metalleri, Ametal, Soygaz, Halojenlerdir.

Periyodik Tablo’da Yukarıdan Aşağıya Doğru

 • Atom numarası artar
 • Kütle numarası artar
 • Metalik özellik artar
 • Ametalik özellik azalır
 • Elektron verme isteği artar
 • Elektron alma isteği azalır
 • Atom çapı büyür
 • Bazlık özelliği artar

Periyodik Tablo’da Soldan Sağa Doğru

 • Atom numarası artar
 • Kütle numarası artar
 • Metalik özellik azalır
 • Ametalik özellik artar
 • Elektron verme özelliği azalır
 • Elektron alma özelliği artar
 • Atom çapı küçülür
 • Asitlik özelliği artar
 • İyonlaşma enerjisi büyür
 • Elektro negatifliği büyür

 

 

İlginizi Çekebilecek Benzer Yazılar

Sentetik Kauçuk: Tarih, Tipleri ve Kullanımları Sentetik kauçuk uzun yıllardır yaygın olarak kullanılmaktadır. Dayanıklılığı doğal kauçuğa kıyasla bir avantaj sağlar. Lastik, oyuncak, kemer ve conta...
Dünyanın Dört Ana Katmanı ve Önemi Dünyanın dört ana tabakası kabuk, manto, dış çekirdek ve iç çekirdektir. Dünya Gezegeni, süper kütlesel gazın patlamasından yaklaşık 4,5 milyar yıl ön...
Ilıman Otlak Biyomu Hakkında Bilgi Otlak ya da Çayır Biyomları aslında ikiye ayrılmaktadır. Bunlar Ilıman Otlak Biyomu ve Tropikal Otlak Biyomu olarak bilinir. Bu yazımızda daha çok Ilı...
Bilimsel Hipotez, Model, Teori ve Kanun ve Örnekleri Kelimelerin bilimde kesin anlamları vardır. Örneğin, 'teori', 'kanun' ve 'hipotez' hepsinin aynı anlamı taşımıyor. Bilimin dışında, bir şeyin 'sadece ...
Fosfor Maddesinin Kullanım Alanları Kibritlerin Ucu Kırmızı Fosfor'dan Yapılmıştır Fosfor, inorganik fosfat kayaçlarında yaygın olarak bulunan kimyasal bir elementtir. Kimyasal element...