Periyodik Tablo Nasıl Kullanılır?

Periyodik Tablo çok çeşitli bilgi içerir. Çoğu tabloda öğe sembolleri, atom numarası ve atomik kütle minimumda listelenir. Periyodik tablo, eleman özelliklerinde eğilimleri bir bakışta görebilmeniz için düzenlenmiştir.

TopluBilgi olarak bu makalede Periyodik Tablo’nun nasıl kullanıldığı ve ne tür bilgileri hali hazırda elde edebileceğimizden bahsedeceğiz.

Periyodik Tablo’da Neler Var?

Periyodik tablo, artan atom numarası ve kimyasal özelliklerle düzenlenmiş her element için bilgilendirici hücreler içerir. Her atomun hücresi tipik olarak şunları içerir:

Elementin Simgesi: Semboller elemanın adının kısaltmalarıdır. Bazı durumlarda kısaltma, öğenin Latince adından gelir. Her simge bir veya iki harf uzunluğundadır. Genellikle sembol, öğe adının bir kısaltmasıdır, ancak bazı simgeler öğelerin daha eski adlarına atıfta bulunur (ör. Gümüş için sembol Ag’dır ve eski adıolan argentumuna atıfta bulunur .)

Elementin Atom Numarası: Bu sayı, bu elementin bir atomunun içerdiği protonların sayısıdır. Bir elementi diğerinden ayırt ederken, proton sayısı belirleyici faktördür. Elektronların veya nötronların sayısındaki değişiklikler elementin türünü değiştirmez. Değişen elektron sayısı iyonları  üretirken, nötron sayısını değiştirmek izotopları üretir . Modern periyodik tablo, artan atom numarası sırasına göre düzenlenmiştir.

Elementlerin Atomik Kütlesi: Bu sayı elemanın izotoplarının ağırlıklı ortalama bir kütlesidir. Mendeleev’in orijinal periyodik tablosu atomik kütleye göre düzenlenmişti.

Elementin Adı: Pek çok periyodik tablo, elemanlar için tüm sembolleri hatırlayamayanlara yardımcı olacak adı içerecektir.

Yatay satırlara periyot denir . Her periyot, o elementin elektronlarının taban durumunda en yüksek enerji düzeyini belirtir.

Dikey sütunlara gruplar denir . Bir gruptaki her bir element aynı sayıda değerlik elektronuna sahiptir ve tipik olarak diğer elementlerle yapıştıklarında benzer bir şekilde davranırlar. Alt iki sıra, lantanidler ve aktinitler, hepsi 3B grubuna aittir ve ayrı olarak listelenmiştir.

Pek çok periyodik tablo, farklı öğe türleri için farklı renkler kullanarak öğe türlerini tanımlar. Bunlar, Alkali Metal, Alkalin, Lantanit, Aktinit, Geçiş Metalleri, Ametal, Soygaz, Halojenlerdir.

Periyodik Tablo’da Yukarıdan Aşağıya Doğru

 • Atom numarası artar
 • Kütle numarası artar
 • Metalik özellik artar
 • Ametalik özellik azalır
 • Elektron verme isteği artar
 • Elektron alma isteği azalır
 • Atom çapı büyür
 • Bazlık özelliği artar

Periyodik Tablo’da Soldan Sağa Doğru

 • Atom numarası artar
 • Kütle numarası artar
 • Metalik özellik azalır
 • Ametalik özellik artar
 • Elektron verme özelliği azalır
 • Elektron alma özelliği artar
 • Atom çapı küçülür
 • Asitlik özelliği artar
 • İyonlaşma enerjisi büyür
 • Elektro negatifliği büyür