Sheela-Na-Gig: Ortaçağ’daki En Gizemli Oymalar

İngiltere’nin Herefordshire bölgesinde yer alan St. Mary Kilisesi ve St. David Kilisesinde gerçekten de olağanüstü oymalar, kabartmalar ve heykeller bulunur. Ancak bunlar arasındaki en ilginç ve gizemli olanlarından biri de Sheela-Na-Gig oymalarıdır.

St Mary Kilisesi’ndeki bir sheela-na-gig ve Kilpeck’teki St David.

Sheela-Na-Gig(s) oymaları bacaklarını ayıran bir kadını betimleyen ortaçağ figürleridir. Açık tutmak ve abartılı cinsel organlarını görüntülemek için ellerini kullandıklarını görebilirsiniz. Bu figürleri bu kadar şaşırtıcı yapan bir diğer nokta ise bunların daha çok kilise ve manastır gibi ortaçağda oldukça katı kurallara sahip olan dini yapılarda ortaya çıkmasıdır. Elbette bir kilise de görmek istenilenler arasında yer almaz. Ancak kaleler, menfezler, kutsal kuyular, köprüler ve sütunlarda oldukça yaygın bir şekilde bulunmuştur.

Bu tuhaf oymalar özellikle 200 yıl önce (1700 – 1800 arasında) bilimsel çalışmalara konu olmak üzereydi ancak özellikle kiliselerin gücü ve dini gelenekler gereği daha çok ahlaksız, kaba ve iğrenç olarak değerlendirildikleri için çalışmalar ya başlamadı ya da sürekli yarıda kaldı. Ayrıca utanmış olan din adamları da çoğunu kilise duvarlarından söktürdü. Ancak son birkaç on yıldır tekrar gündeme geldiler.

Sheela-Na-Gigs dışarıdan bakınca erotik bir figür olarak karşımıza çıksa da araştırmacılar aslında durumun bundan farklı olduğunu öne sürmektedir. Daha çok bu sembolün ya da figürün doğurganlığın bir simgesi olduğunu dile getirmektedirler. Ayrıca daha çok Pagan kültürüyle ilişkilendirilmiştir. Çünkü ortaçağdan kalma Romanesk kültüründe / sanatında şehvet ve cinsellik bu tür figürlerden ziyade çıplak bir kadın olarak tasvir edilirdi ve yılan ya da kurbağalar cinsel organlar üzerinde bulunurdu. Sheela-Na-Gigs figürlerinde böyle bir durum söz konusu değildir.

Sheela-Na-Gigs’in adı da kendisi kadar gizemlidir. 1977 yılında yayınlanan The Witch On the Wall kitabının yazarı olan Jorgen Andersan’a göre aslında İrlandaca dilindeki “Sighle na gCíoch” kelimesinden türemiştir ve “Yaşlı Kadın Memesi” anlamına gelmektedir. Ancak bazı araştırmacılar bu fikre sıcak bakmamaktadırlar. Çünkü bu tabir bulunan figürleri tam karşılamadığı gibi yaygın olan bir kullanımda değildi. Bir bilim insanı olan Barbara Freitag’a göre “gig” Kuzey İngilizcesinde argo bir kelimedir ve bir kadının cinsel organı için kullanılmaktadır.

Sheela-na-gigs, batı ve orta Avrupa’nın her yerinde bulunur, ancak İrlanda ve İngiltere günümüze kadar ulaşan sheela-na-gig oymalarının en yüksek sayısına sahiptir. İrlanda Miras Konseyi, ada genelinde en az yüz örnek tespit etti. Britanya’da kırk beş oyma da var.