Sinir sistemleri, sinir hücrelerinden oluşup bunlar sinyalleri vücudun her yerine ulaştırırlar. Vücudun her tarafına iletilen bu sinirler elektrik tesisatına benzer şekilde eylemleri koordine ederler.

Sinir sistemindeki sinirler iki hücreden oluşurlar. Bunlar nöronlar ve glial hücrelerdir. Sinir sisteminin yaklaşık % 90’ı glial hücrelerden oluşur. Glial hücreler, nöronlara yapı ve destek sağlayan özel hücrelerdir. Nöronları yerinde tutmaya, nöronlara besin maddeleri tedarik etmeye, mikropları yok etmeye ve ölü nöronları kaldırmaya yardım ediyorlar.

Bazı glial hücreler miyelin adı verilen, aksonları kaplayan ve sinyalleri hızla ve verimli bir şekilde iletmelerine yardımcı olmak için elektrik izolasyonu olarak çalışan bir madde üretirler.

Nöron hücrelerinin çapları 4 mikron (beyindekiler) ile 100 mikron (omuriliktekiler) arasında değişmektedir.

Vücudumuzdaki en uzun nöron ayak başparmağınızdan omurganızın tabanına kadar uzanır. Bir metrenin üzerinde uzunluğundadır.

Hayvan krallığında bir nöronun en uzun aksonu, zürafadadır, inanılmaz bir şekilde yaklaşık 4,5 metre (ayak parmağından boynuna kadar) bulunur.

Nöronlar, aksonlar boyunca elektrokimyasal dalgalar olarak sinyalleri hızlı ve hassas bir şekilde diğer hücrelere gönderir. İki çeşit nöron, duyu nöronu ve motor nöron vardır.

Duyusal nöronlar, vücudumuzun çevreyeden aldığı ve verdiği tepkilerin anlaşılır olmasına yardımcı olması için ışığı, dokunuşları ve sesi sinirsel sinyaller haline getirir. Motor nöronları , belirli hareketler için kasları veya bezleri etkinleştirmek için sinir sinyallerini iletir .

Şaşırtıcı bir şekilde insan beyninde yaklaşık 100 milyar nöron var. İnsan beyninde Samanyolu’ndaki yıldızlar kadar çok nöron vardır. Aynı şekilde yetişkin bir insan omuriliğinde ise ortalama 13,5 milyon nöron vardır.

Hayvan krallığındaki en akıllı hayvanlardan biri olan ahtopotun beyninde ise yaklaşık 300 milyar nöron vardır.

Her bir beyin nöronunun, diğer nöronlarla 1.000 ile 10.000 arasında bağlantısı vardır ve 10 trilyona kadar nöron bağlantısını mümkün kılar. Kum parçacıklarının büyüklüğündeki bir beyin dokusu parçası 100.000 nöron ve 1 milyar sinaps içerir.

Belirli işlevler için beyinde 10.000 spesifik nöron türü vardır.

İnanılmaz derecede nöronlar, erken gebelikte dakikada 250.000 nöron oranında gelişirler. İnsanlar zihinsel faaliyete cevaben hayat boyunca yeni nöronlar yapmaya devam ediyorlar.

Beyin, mesajları yalnızca saniyenin binde birinde nöronlar arasında gezinir. Nöronlar yoluyla bilgi 0,5 metre / saniye veya 120 metre / saniye gibi hızlı veya yavaş olarak iletilebilir.

Uyanıkken, beyin nöronları 10 ile 25 vatlık bir güç veya bir ampulü çalıştırmak için yeterli enerjiyi üretir.

Vücudumuzdaki sinirler fiziksel hasarlara ve hastalıklara bağlı hasarlara karşı savunmasızdır. Sinirlerin hasar görmesi büyük ağrı, his kaybı veya kas kontrolünün kaybına neden olabilir.

Alkol , nöronların sonunda bağ dokularına zarar vererek nöronlar arasındaki bağlantıları zayıflatarak beyinde meydana gelen bilişsel süreçlere olumsuz yönde müdahele eder.

En şaşırtıcı şey başımızdaki beyin bizim tek beynimiz değil. Bağırsaklarımızda 100.000 nöron içeren “ikinci bir beyin” var. Bağırsak bakterileri, “mutlu molekül” serotonin de dahil olmak üzere 30’dan fazla nörotransmitter yapmaktan sorumludur.