Tahliye Vanası ve Emniyet Valfi Nedir? Arasındaki Farklar Nelerdir?

Her iki terim de proses endüstrisinde birbirinin yerine kullanılmaktadır, çünkü her bir basınçlı sistem yaşamı, mülkiyeti ve çevreyi korumak için güvenlik cihazları gerektirir. Tahliye vanaları ve emniyet valfleri, proses endüstrilerindeki aşırı basınç koşullarını önlemek için tasarlanmış iki temel güvenlik cihazıdır. Her iki cihaz da neredeyse aynı amaçla kullanılıyor olsa da, fark esas olarak bunların nasıl işledikleriyle ilgilidir.

Tahliye Vanası Nedir?

Tahliye vanası ya da basınç tahliye vanaları (PRV), basınca duyarlı sistemleri ve ekipmanları aşırı basınç koşullarının zararlı etkilerinden korumak için özel olarak tasarlanmış koruyucu cihazların ailesine aittir. Bir tahliye vanası cihazı, bir sistemin geri basınç etkilerine temelde bağışıklık kazandırır ve periyodik şeritlemeye tabidir. Basınç tahliye vanaları, sistem arızalarından kaçınmak için önceden ayarlanmış bir basınç seviyesinde açılması için ayarlanmış bir basınç sisteminin en kritik parçalarından biridir. Her basınç sistemi, basıncın aşırı basınç koşullarını önlemek için açıldığı, ayar noktası olarak adlandırılan önceden belirlenmiş bir tasarım sınırı ile ayarlanır.

Güvenlik Valfi Nedir?

Bir güvenlik valfi, enerji santralleri, petrokimya, kazan, petrol ve gaz, ilaç ve daha birçokları içeren proses endüstrisindeki insanların, mülklerin ve süreçlerin son işlem merkezinde yer alır. Önceden belirlenmiş bir sınırın ötesinde bir gemide veya sistemde basınç birikmesini önlemek için otomatik olarak harekete geçen, arızaya karşı güvenli bir cihazdır. Cihaz, verilen basınç elde edildiğinde emniyet valfinin otomatik olarak hareket etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Borulardaki herhangi bir hasarı önlemek için fazla basıncın kaçmasına izin verir. Ayrıca, baskının gelecekte de sınırlar içinde kalmasını sağlar. Basınçta hafif bir artış bile emniyet valfini kaldırır ve basınç öngörülen sınırın altına düştüğünde kapanır.

Tahliye Vanası ve Güvenik Valfi Arasındaki Farklar

Tahliye ve Güvenlik Valfi Tanımı

Basınç tahliye vanası (PRV) veya emniyet boşaltma valfi olarak da bilinen bir tahliye valfı, aşırı basınç koşullarından kaçınmak için bir sistemdeki basınç seviyesini güvenli bir sınır eşiği dahilinde sınırlamak veya kontrol etmek için kullanılan bir emniyet valfı cihazının tipidir. Basit bir şekilde, bir tahliye valfı, bir tekne veya sistemdeki basıncı belirli bir seviyeye kadar kontrol etmek için tasarlanmış bir cihazdır. Diğer taraftan, bir güvenlik valfı, basınç belirli bir önceden belirlenmiş limiti geçtiğinde bir tekneden veya teçhizattan aşırı basınca izin vermek için kullanılan bir cihazdır. Basınç herhangi bir hasarı önlemek için çok yükseğe çıkarsa sıvıların veya gazların kaçmasına izin verir.

Tahliye ve Güvenlik Valfi Fonksiyonları

Basınç tahliye vanaları çoğunlukla sistemdeki basıncı belirli bir ön-ayar seviyesine sınırlamak için hidrolik sistemlerde kullanılır ve basınç emniyet tasarım limitine ulaştığında, tahliye vanası sistemden geri giden yardımcı bir sistemden fazla akışı serbest bırakarak tepki verir. Bir emniyet valfinin temel amacı, kontrol sistemi basıncındaki arızalara karşı hayatı, mülkiyeti ve çevreyi korumaktır. Basitçe söylemek gerekirse, basınç tasarlanmış ayar basınç sınırını aştığında bir emniyet valfi açılır.

Tahliye ve Güvenlik Valfi Çalışmaları

Bir emniyet tahliye vanası için, açıklık, kap basıncındaki artışla doğru orantılıdır. Bu, valfın açılmasının aniden daha kademeli olduğunu ve sadece önceden belirlenmiş bir basınç seviyesinde açılmasını ve basıncın istenen ayar basıncına düşene kadar akışkanların salınmasını sağladığını gösterir. Sistem arızası için sistem basıncı ayarlanan basınç seviyesine ulaştığında, bir emniyet valfi, hemen açılacaktır. Her zaman çalışabilen bir emniyet cihazıdır ve aşırı basınç koşullarındaki sistemlerde yıkıcı arızaları önlemek için son çözümdür.

Tahliye ve Güvenlik Valfi Ayar Noktası

Bir basınç tahliye valfi, genellikle “ayar noktası” olarak adlandırılan belirli bir basınç seviyesinde açılmak üzere tasarlanmıştır. Ayar noktası, ayar basıncı ile karıştırılmamalıdır. Aslında, bir tahliye valfinin bir ayar noktası, en düşük maksimum basınç derecesine ayarlanmakta olup, bu, aşırı basınç koşulu gerçekleşmeden önce izin verilen maksimum sistem basıncının altına ayarlandığı anlamına gelmektedir. Basınç, ayar noktasının üzerinde bir seviyeye ulaştığında vana açılmaya başlar. Ayar noktası inç kare (PSIG) başına pound olarak ölçülür ve izin verilen maksimum çalışma basıncını (MAWP) geçmemelidir. Emniyet valflerinde, ayar noktası genellikle çalışma basıncı seviyesinin yüzde 3’ü kadar, tahliye vanalarında ise yüzde 10’a ayarlanır.