Tek Çenekli Bitki Nedir?

Tek çenekli bitkiler; Liliopsida, monokotiller veya monokotiledon gibi farklı isimlerle anılırlar. Palmiyeler harici genelde tek yıllık bitkiler bu grupta yer almaktadır. Tohumlarında tek çenek bulunan bu bitkiler yaklaşık 75 bin tane alt türü barındırır.

Monokotiledonların tohumları iyi gelişmiş bir endosperm sahibidir. Genellikle bitkinin ilk büyümesi için gerekli nişasta ve proteinleri depolar. Monokotiledonların tohum çimlenmesi genellikle hipogealdir. Monokotiledonların yaprakları basittir ve izolateral simetriye sahiptir. Paralel damarları, pürüzsüz kenarı ve uzun kılıfları vardır, daima gövdeyi örter. Stomalar yaprakların her iki yüzüne eşit şekilde dağıtılır.

Tek Çenekli bitkilerin kök sistemi gelişmemiştir ve bu yüzden kök sistemi adventifdir yani doğal olmayan yerlerden kök çıkarabilirler.

İki Çenekli Bitki Nedir?

İki Çenekli ya da Çift çenekli bitkiler ödikotlar  ya da Diktiledonlar olarak da bilinmektedir. Genelde yıllık bitkilerden ve ağaçlardan oluşur. Ortalama alt türü 175,000’den fazladır. Dikotiledonlar her bir tohumda iki yan kotiledon bulunduğundan ayırt edilirler. Kotiledonlarda, nişasta, yağlar veya proteinler depolanır ve fotosentez yapmaya başlayana kadar bitki büyümesi için kullanılır. Diktiledonların tohum çimlenmesi hipogeal veya epigealdir.

Yapraklar dorsiventral simetri ile basit veya karmaşıktır. Net veya retikülasyonlu bir venasyona sahiptirler ve genellikle pürüzlü kenarlar, sivriltilmiş veya parçalanmış haldedirler. Stomalar yaprakların aşağı yüzeyinde bulunur.

Tek Çenekli ve Çift Çenekli Bitkilerin Farkları

Tek Çenekli: Monokotiledonlar (Liliopsida) çiçekli bitkiler sınıfı olup, her tohumda bir terminal çim yaprağı varlığı ile ayırt edilirler. Çoğunlukla otsuzdurlar.

İki Çenekli: Dikotiledonlar (Magnoliopsida) çiçekli bitkiler sınıfı olup, her bir tohumda iki yan çim yaprağı bulunduğundan ayırt edilirler. Yıllık bitkilerden ağaçlara kadar olan bitkilerdir.

Tek Çenekli: Monokotiledonların tohum çimlenmesi genellikle hipogildir.

İki Çenekli: Dikotiledonların tohum çimlenmesi epigeal veya hipogealdir.

Tek Çenekli: Yaprakları, izolateral simetri ile basittir, paralel damarlar, pürüzsüz kenar ve uzun kılıf ile daima sapı örter. Stomalar her iki yüzeyde eşit olarak dağıtılır.

İki Çenekli: Yapraklar basit veya kompleks, dorsiventral simetri ile bulunur. Net veya retikülasyonlu bir venasyona sahiptirler ve genellikle pürüzlü kenarlar, sivriltilmiş veya parçalanmış haldedirler. Stomalar yaprakların aşağı yüzeyinde bulunur.

Tek Çenekli: Gövdelerin bir kambiyumu yoktur ve çapı büyemez. Boş veya sağlam olabilirler. Vasküler demetler sap boyunca dağılmıştır.

İki Çenekli: Yapraklar bir kambiyuma sahiptir ve çap olarak büyür. Sağlamdırlar. Saplardaki damar demetleri tek çeneklilerinkinden daha azdır ve halkalar bulunur.

Tek Çenekli: Monokotiledonların ana kökü gelişmemiştir, bu nedenle kök sistemi adventiftir. Köklerin bir kambiyumu yoktur ve çapları büyümez.

İki Çenekli: Musluk kökü sistemi vardır. Köklerin bir kambiyumu vardır ve çapları büyür.