Yapay zeka (AI) ve insan zekası; hafıza, problem çözme, öğrenme, planlama, dil, akıl yürütme ve algı gibi bilişsel işlevlere yönelir. Her ikisi de toplumları iyileştirmede anıtsal parçalar oynuyorlar. Farklılıkları göz önüne alındığında, AI (Yapay Zeka) insan zekası tarafından yaratılan bir yeniliktir ve daha az çaba ile belirli görevleri çok daha hızlı yapmak için tasarlanmıştır.

Öte yandan, insan zekası çoklu görevlerde daha iyidir ve bilişsel süreçte duygusal unsurları, insan etkileşimini ve öz-farkındalığı birleştirebilir. Aşağıda Yapay Zeka Nedir? Gerçek Zeka Nedir? Yapay Zeka ve İnsan Zekası Arasındaki Farkları bulabilirsiniz.

Yapay Zeka Nedir?

AI olarak da bilinen Yapay Zeka terimi, 1956 yılında, John McCarthy tarafından gerçekleştirildiği bir akademik disiplin olarak kurulan makine istihbaratı olarak da bilinmektedir. Felsefe, nörobilim, psikoloji, bilgisayar bilimi ve ekonomi gibi bir dizi bilim, insanların bilgiyi nasıl işlediğini taklit etme konusunda AI araştırmalarında hayati öneme sahiptir.

Hintze (2016) aşağıdaki dört AI (Yapay Zeka) tipini sunar:

  • Tip I – Reaktif Makineleri: Bu, sadece reaktif olduğu ve geçmiş deneyimleri dikkate almadığı için AI’nın en temel türüdür.
  • Tip II-Sınırlı Bellek: Reaktif makinelerden farklı olarak, Tip-II, geçmiş deneyimlerini fonksiyonuna dahil eder.
  • Tip III-Zihin Kuramı: Bu tipin “geleceğin makineleri” olduğu söylenir, burada insan duygularını anlayabilir ve başkalarının nasıl düşüneceğini tahmin edebilirler.
  • Tip IV- Kendi Kendine Farkındalık: Zihnin teorisinin bir uzantısı olarak, AI araştırmacıları kendileri de temsilleri oluşturabilecek makineler geliştirmeye çalışırlar.

İnsan Zekası Nedir?

İnsan zekası, kavram oluşturma, anlama, karar verme, iletişim ve problem çözme gibi son derece karmaşık bilişsel süreçlerle karakterizedir. Ayrıca motivasyon gibi öznel faktörlerden de önemli ölçüde etkilenmiştir. İnsan zekası, genellikle çalışma belleği, sözel anlama, işlem hızı ve algısal akıl yürütmeyi kapsayan IQ testleri ile ölçülür.

  1. Düşük ve Yüksek IQ Seviyesi Nedir?
  2. IQ Seviyenizi Arttırmanın Yolları

Zeka, çeşitli şekillerde tanımlandığı ve görüldüğü için, uygun teoriler olmuştur. Bunlardan bazıları:

Zekânın Triarşi Teorisi (Robert Sternberg): Zeka, analiz, yaratıcılık ve pratiklikten oluşur.

Çoklu Zeka Kuramı (Howard Gardner): Her bir birey genellikle sözel-dilbilimsel, bedensel-kinestetik, mantıksal-matematiksel, görsel-uzamsal, kişilerarası, içsel ve doğalcı gibi zekaların bir kombinasyonuna sahiptir. Gardner varoluşsal zekânı da uygulanabilir olduğunu öne sürdü.

PASS Teorisi (AR Luria): Dört istihbarat süreci planlama, dikkat, eşzamanlı ve ardışıktır.

Yapay Zeka ve İnsan Zekası Arasındaki Fark

Yapay Zeka ve İnsan Zekasının Kökeni

AI, insan zekası tarafından yaratılan bir yeniliktir; Erken gelişimi, geribildirimin mekanizmaları üzerinde teorileştirilen Norbert Weiner’e, AI’in babası John McCarthy’nin terimden sorumlu olduğu ve makine zekasıyla ilgili araştırma projelerine ilişkin ilk konferansı düzenleyen olarak bilinmektedir. Öte yandan, insanlar düşünmek, akıl yürütmek, hatırlamak gibi doğuştan gelen yeteneklerle yaratılırlar.

AI ve İnsan Zekasının Hızı

İnsanlar ile karşılaştırıldığında, bilgisayarlar daha fazla bilgiyi daha hızlı bir şekilde işleyebilir. Örneğin, insan zihni bir matematik problemini 5 dakikada çözebilirse, AI bir dakikada 10 problemi çözebilir.

AI ve İnsan Zekasında Karar Verme

AI, tamamen toplanmış verilere dayanarak analiz yaparken karar verme konusunda oldukça objektiftir. Ancak, insanların kararları, yalnızca rakamlara dayanmayan öznel öğelerden etkilenebilir.

AI ve İnsan Zekasında Doğruluk

AI genellikle programlanmış kurallar kümesine bağlı olarak doğru sonuçlar üretir. İnsan zekasıyla ilgili olarak, genellikle bir detayda veya bir noktada gözden kaçırılabilen “insan hatası” için bir yer vardır.

AI ve İnsan Zekasında Uyum

İnsan zekası çevredeki değişikliklere cevap olarak esnek olabilir. Bu, insanların çeşitli becerileri öğrenmesini ve ustalaşmasını sağlar. Öte yandan, AI yeni değişimlere uyum sağlamak için çok daha fazla zaman harcar.

AI ve İnsan Zekasında Çoklu Görev

İnsan zekası, farklı ve eşzamanlı rollerin gösterdiği gibi çoklu görevlendirmeyi desteklerken, AI sadece bir seferde yalnızca bir görevi sorumlulukları öğrenebilen bir sistemle aynı anda daha az görev yapabilir.

AI ve İnsan Zekasında Sosyal Etkileşim

Toplumsal varlıklar olarak insanlar, soyut bilgileri işleyebildikleri, öz-farkında oldukları ve başkalarının duygularına duyarlı oldukları için sosyal etkileşimde çok daha iyidirler. Öte yandan, AI ilgili sosyal ve duygusal ipuçlarını alma yeteneğini öğrenememiştir.

AI ve İnsan Zekasında Genel İşlev

İnsan zekasının genel işlevi, oluşturabileceği, işbirliği yapabileceği, beyin fırtınası yapabileceği ve uygulayabildiği yeniliktir. AI için olduğu gibi, genel işlevi, nasıl programlandığını göre görevlerini verimli bir şekilde yerine getirdiğinden optimizasyona daha fazla ihtiyaç duyar.