Zihinsel Sağlığı ve Duygusal Sağlık Nedir? Aralarındaki Farklar

İçindekiler

Bilişsel süreçlerimiz ile duygusal durumlarımız arasındaki denge, sağlığın korunmasında çok önemlidir. Yakın ilişkili oldukları için, bazı faktörler üst üste gelebilir. Şu anki duygusal durumumuz, bilgiyi nasıl işlediğimizi büyük ölçüde etkiler ve bunun tersi de geçerlidir.

Örneğin, öfkeli bir birey büyük olasılıkla saçma sapan düşünür ve kötümser olan biri büyük olasılıkla olumsuz duyguları yaşayacaktır. Ayrıca, kendinden geçmiş bir durumda olmak ideal vaatler vermekle ilgilidir. Örneğin, bir dizi insan neşeli tatil mevsiminden etkilenebilecek cesur Yeni Yıl kararları alır.

Zihinsel Sağlığı Nedir?

“Akıl” anlamına gelen Latince “mentalis” kelimesinden, zihinsel sağlık büyük ölçüde dikkat, uyanıklık, hafıza, eleştirel düşünme ve akıl yürütme gibi bilişsel süreçleri ifade eder. Aklı olan bir kişi uygun kararlar verir, başkalarıyla iyi ilişki kurar ve verimli bir şekilde işlev görür.

Öte yandan, ruhsal sağlık bozukluklarından muzdarip bir birey genellikle rutin faaliyetlerde bulunamaz, aşırı irrasyonel düşünceler ve algılara sahip olur, başkalarına veya kendinize zarar vermeyi düşünür, çoğu zaman kafası karışmış veya tahriş olur ve sürekli olarak diğer işlevsiz davranışları gösterir.

En yaygın akıl hastalıkları türleri anksiyete bozuklukları, duygudurum bozuklukları ve şizofrenidir. ( En Yaygın 10 Akıl Hastalığı )

Aşağıdakiler iyi akıl sağlığını korumak için tavsiye edilir:

  • Düzenli egzersiz yapın, dengeli yemekler yiyin ve günde en az 7 ila 8 saat uyuyun
  • Orijinal, destekleyici ve kalıcı ilişkileri sürdürmeye çalışın
  • Kendiniz ve başkaları hakkında olumlu ve müteşekkir yorumlar söyleyerek iyimserlik yapın
  • Birinin kendine güvenini ve amaç duygusunu artırmasına yardım etmek gibi nezaket eylemlerini gerçekleştirin
  • Gerekirse tıbbi profesyonel yardım alın

Duygusal Sağlık Nedir?

Duygusal sağlık genellikle mutluluk, iyimserlik ve esneklik ile bağlantılıdır. Bu nedenle, bazı yazarlar, olumlu bir duygusal sağlığa sahip olmanın, hem hoş hem de hoş olmayan yaşam olayları sırasında aynı şekilde sağlıklı bir sağlık deneyimine sahip olma anlamına geldiği için, ruh sağlığının bir uzantısı olarak söz ederler.

Spesifik olarak, olumlu duygusal sağlık, kişinin duygularını doğru bir şekilde tanımlayıp izleyebilmesi ile karakterizedir. Dahası, duygusal olarak sağlıklı insanlar, tepkilerini uygun şekilde ifade etmeyi ve şiddetli duygu durumlarına rağmen davranışlarını nasıl kolaylaştıracaklarını bilirler.

Sonuç olarak, stresli olaylarla daha iyi başa çıkabilir, potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilir ve yaşamlarını oldukça tatmin edici olarak algılayabilirler. Bunu başarmak için aşağıdaki somut uygulamalar tavsiye edilir:

  • Güçlü yönlerinizi tanımlayın ve bileyin
  • Olumsuz durumlarda olumlu tarafı arayın
  • Dinlenme ve rahatlama için kendinize kaliteli zaman ayırın
  • Arkadaşlarınız, aileniz ve sevdiklerinizle bağlantı kurun
  • Ruhsal yaşamınızı dua ederek, meditasyon yaparak vb. Zenginleştirin.

Zihinsel ve Duygusal Sağlık Arasındaki Fark

1 Zihinsel sağlık büyük ölçüde algı ve karar verme gibi bilişsel süreçlerle ilgilidir; duygusal sağlık ise öfke, mutluluk vb. Duyguları ifade etmeye odaklıdır.

2 Zihinsel sağlık genellikle şizofreni ve duygudurum bozuklukları gibi hastalıklarla ilişkilidir. Öte yandan, duygusal sağlık genellikle stresle baş etme gibi daha az patolojik kaygılarla ilgilenir.

3 Pozitif Psikolojinin hareketi genellikle mutluluk, umut ve esneklik gibi duygusal durumlarla ilişkili olduğu için, duygusal sağlığın korunmasına daha yakındır. Akıl sağlığı için, ilgili konular genellikle çeşitli bozukluklar ve engeller üzerindedir.

4 Zihinsel sağlık daha çok bozukluklarla bağlantılı olduğu için, psikiyatrik ya da klinik psikolojik hizmetler gibi tıbbi yardımlarla da daha fazla ilgilenmektedir. Buna karşılık, duygusal sağlık sorunları yaşayan kişilerin danışmanlara ya da yaşam koçlarına danışması daha olasıdır.

5 Duygusal sağlığa kıyasla zihinsel sağlık, kişinin nörolojik faktörler gibi organik kökleri tarafından daha sık açıklanmaktadır. Örneğin, şizofreni hastaları beyinde kimyasal dengesizliklere sahip olabilir ve Alzheimer hastalığı olanların beyin hücresi dejenerasyonuna maruz kaldıkları görülür.

6 Zihinsel sağlık aynı zamanda sosyal becerilerle de ilişkili olsa da, duygusal sağlık, empati, duygu düzenleme ve kişiler arası ilişkiler gibi ilgili yetkinlikleri ele aldığından, bu etkileşimlerle daha yakından ilişkilidir.

7 Duygusal sağlığa kıyasla ruh sağlığı, duygusal süreçleri içerdiği kadar, düşünce süreçlerini ve eylemlerini de yönetirken daha çok unsuru kapsamaktadır. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ruh sağlığının bir bireyin “öznel iyi oluşu, algılanan öz-yeterliği, özerklik, yetkinlik, nesiller arası bağımlılık ve entelektüel ve duygusal potansiyellerin kendini gerçekleştirmesi” ni kapsadığını belirtmektedir.